# Prvi tek Drugi tek Tekmovalec Šola
1 9.2 s 9.8 s J. ŽAGAR ERŠ NOVA GORICA
2 15.5 s 12.5 s V. Bavcon ERŠ NOVA GORICA
3 15.8 s 16.0 s T. Kosec Elektro in računalniška šola
4 T polje 11.2 s M. Medves ERŠ Velenje
5 17.7 s T polje Ž. Rebernik ERŠ Velenje
6 E polje K polje A. Rošer ERŠ Velenje
7 H polje D polje M. Intihar Elektro in računalniška šola
8 B polje H polje E. Ćeman, V. Sojer, M. Kavčič Vegova Ljubljana
9 F polje B polje B. Horvat Elektro in računalniška šola
10 E polje A polje T. Deželak Elektro in računalniška šola
11 B polje B polje S. Strmšnik ERŠ Velenje
12 A polje A polje J. Vrtačnik, M. Šajn, P. Padar Vegova Ljubljana