ELEKTROTEHNIKA

Osnove Elektrotehnike


OSNOVNI POJMI ELEKTRIKE Med osnovne električne veličine štejemo elektrino, električni tok, električno napetost ter električno upornost in prevodnost. Vse te lastnosti so zajete v električnem krogu. V nadaljevanju si bomo pogledali nekaj osnovnih lastnosti električnih veličin. Električni krog
Slika 1: Električni krog
V električnem krogu predstavlja baterija izvor, žarnica pa porabnik električne energije. Ko sklenemo še zadnji del električnega kroga, vklopimo stikalo, žarnica zasveti. Skozi električni krog je stekel električni tok, ki ga proizvaja izvor, v našem primeru baterija, porablja pa porabnik – žarnica.
Slika 2: Vezava izvora, stikala in porabnika v električnem krogu
Če odklopimo eno izmed povezav baterija – žarnica, žarnica preneha svetit. Ugotovimo lahko, da električni tok teče le v sklenjenem krogu, ki mu pravimo električni krog. Elementi enostavnega električnega kroga so izvor električne energije – baterija, porabnik energije električnega toka – žarnica in povezava med izvorom in porabnikom – vodnika. Za pravilno razumevanje pojavov v električnem krogu si poglejmo osnovne električne veličine.