ELEKTRINA

Elektrina


Elektrina

Vsaka snov je sestavljena iz atomov. Če raziščemo atom, vidimo, da je sestavljen iz jedra in elektronov, ki krožijo okrog jedra (slika 3). Jedra atomov večine snovi budno pazijo na krožeče elektrone. Silo, s katero ohranja jedro elektron v svoji bližini, imenujemo električna sila. Kako sila deluje, bomo spoznali ob poznavanju električnih lastnosti atoma. V jedru so protoni, ki imajo (+) pozitiven naboj in nevtroni, ki nimajo naboja. Strokovno bi rekli, da je elektron nosilec najmanjše negativne elektrine, nosilec pozitivne elektrine pa je proton. Nevtron nima električnih lastnosti.

Slika 3: Sestava atoma

Vsakdo se je že igral z magneti. Opazili ste, da se določene plasti magneta privlačijo, druge odbijajo. Podobno se zgodi med jedrom in elektroni. Privlačijo se nosilci pozitivne in negativne elektrine, torej jedro in elektroni. Zdaj že vemo, da jedro privlači elektrone s tolikšno silo, da potujejo okoli jedra. Zgodi se, da imamo dva majhna magnetka, ki se privlačita. Zraven postavimo večji magnet, ki pritegne enega od magnetov. Prav tako, se takšna situacija lahko ponovi v atomu. Dobimo proste elektrone, ki ustvarijo tok elektronov, temu pa pravimo električni tok.

Slika 4: Kako je sestavljen atom