IZDELKI

Pri izbirnem predmetu učenci kot pomoč za razumevanje elektrotehnike uporabljajo različne elektronske izdelke. Na poklicni in tehniški elektro in računalniški šoli smo pripravili kar nekaj izdelkov s področja elektrotehnike.