RAZPIS

Razpis


Šolski center Velenje, Poklicna in tehniška elektro in računalniška šola drugič organizira regijsko tekmovanje v konstrukciji in vožnji z roboti, kateri sledijo črti – ROBOSLED. Tekmovanje je namenjeno vsem učencem, ki so sami sestavili svojega robota.

Prav tako organiziramo tekmovanje v sestavljanju didaktičnih kompletov Legomindstorms. Tekmovanje je namenjeno za učence 6. – 8. razreda Legobum8 in učence 9. razreda legobum 9.

Na tekmovanje se lahko prijavijo učenci osnovnih šol v Šaleško Savinjski regiji. Pri prijavi je potrebno izpolniti prijavnico za tekmovanje in na tekmovanju upoštevati pravilnik tekmovanja.

Izpolnjeno prijavnico pošljite z navadno pošto v papirnati obliki na naslov Šolski center Velenje, Elektro in računalniška šola, Trg mladosti 3, 3320 Velenje s pripisom za Regijsko tekmovanje v konstrukciji in vožnji z mobilnimi roboti ali izpolite spletno prijavo.

Seznam prijavljenih udeležencev bo objavljen na naših spletnih straneh.

Rezultati regijskega tekmovanja bodo objavljeni po izvedenem tekmovanju na spletnih straneh. Učenci bodo prejeli priznanja in praktične nagrade.

Organizacijski odbor tekmovanja